جدید ترین محصولات
مقالات

فورجینگ


آهنگری (Forging) کار بر فلز توسط پتک کاری یا پرس کاری و در آوردن آن به یک شکل مفید است. آهنگری از قدیمی ترین هنرهای…


رویداد ها